EAA Airlinepilot Career Program

Vielen Dank für dein Interesse am EAA Airlinepilot-Career Program powered by Career Wingmen!
Im ersten Schritt des Assessments möchten wir dich besser kennenlernen.

Bitte vervollständige deine persönlichen Daten.

eaa Aviation Academy GmbH – Verkehrsfliegerschule
Wilhelm-Spazier-Straße 2a
5020 Salzburg Austria/Europe

T: +43 (0) 662 831 322 – 0
F: +43 (0) 662 831 322 – 99
E: office@eaa.aero
FB: http://fb.com/berufspilot